Kullanım Koşulları

Accessiblee'nin Kullanım Koşulları

Bu Hizmet Şartları ve Koşulları, sizin İnge Teknoloji Arge Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile (tüm bağlı kuruluşları, temsilcileri, iştirakleri, memurları ve yöneticileriyle birlikte "Accessiblee" veya "Biz" veya "Bizi" veya "Bizim") olan ilişkinizi, https://accessiblee.com/ adresindeki web sitemize ("Accessiblee Web Sitesi") ve Accessiblee'nin AI Güçlü Erişilebilirlik Erişilebilirlik Aracı, Accessiblee’nin Ücretsiz Erişilebilirlik Aracı, Accessiblee'nin Erişilebilirlik Tarama & İzleme hizmetleri (Accessiblee İnceleyicisi ile birlikte "Tarayıcı" olarak anılacaktır), Accessiblee Denetimleri, Accessiblee AI Güçlü İçerik Moderatörü; ve Accessiblee'nin sağlayabileceği her türlü ek hizmetler veya ürünler hakkında yönetir. Hizmet, lisans sahibi tarafından sahip olunan veya kontrol edilen bir web sitesi veya dijital içerik üzerinde kullanılır.

Lütfen Hizmetleri kullanmadan önce bu Şartları dikkatlice okuyun. Hizmetlere erişiminiz ve hizmetlerin kullanımı, bu Şartları kabul etmenize ve bu Şartlara uyma koşuluna bağlıdır. Bu kabul, bazı ürünlerde bulunan "Kabul Ediyorum" veya "Onaylıyorum" seçeneğine tıklama, kayıt işlemini tamamlama veya hizmetleri kullanma şeklinde belirtilebilir. Hizmete erişim veya hizmetin kullanılması, bu Şartları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu Şartların herhangi bir kısmıyla anlaşmazlığınız varsa, hizmeti kullanmayabilir veya erişemezsiniz. Bu Şartları kabul etmek için, (i) en az 18 yaşında olmalısınız veya Ebeveyninizin veya Vasinizin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Çocukların Online Gizlilik Koruma Yasası (COPPA) hükümlerine uygun olarak bu Şartları kabul etmesi gerekmektedir; ve (ii) Bizimle bağlayıcı bir sözleşme yapma yeteneğine sahip olmanız ve herhangi bir geçerli kanunla bunu yapmanızın yasaklanmamış olması gerekmektedir.

Hizmetin kullanımı, zaman zaman Bizim tarafımızdan yayımlanabilecek hizmet veya hizmetin belirli özelliklerine uygulanabilir ek şartlar, politikalar, kurallar veya yönergeler konusuna tabidir. Tüm bu ek şartlar, politikalar, kurallar veya yönergeler işbu referans ile buraya dahil edilmiştir ve bu Şartların ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir.

Sınırlı Lisans

Bu Şartlar ve Koşulların şartlarına tabi olarak, lisans sahibinin web sitesinde ürünleri kurma ve kullanma hakkına sahip olan sınırlı, iptal edilebilir, özel olmayan, devredilemez, alt lisans verilemez bir lisans alıyorsunuz. Her lisans, geçerli satın alma siparişi aksi belirtmediği sürece bir lisans sahibi web sitesine uygulanır. Lisansın size ürünlerin veya onların herhangi bir kısmının sahiplik haklarını vermediği belirtilmiştir. Erişilebilirlik Aracı web sitenize yerleştirildikten sonra, aynısının daha fazla kullanılması yapılamaz ve Erişilebilirlik Aracı, aksi takdirde Bize ek bir lisans satın aldınız veya başka bir şekilde elde ettiniz sürece, başka bir alan adında veya tarafınızdan işletilen başka bir web sitesi/sitelerine yerleştirilemez.

Ürünleri yukarıda belirtilenlerin dışında amaçlarla kullanmanıza izin verilmez ve hizmeti herhangi bir ticari kullanım için kullanıma sunmadan önce bizden önceden yazılı onay almanız gerekmektedir. Bu Şartlarda açıkça size verilmeyen hizmete ilişkin tüm haklar ve tüm fikri mülkiyet hakları, kısıtlama olmaksızın Accessiblee tarafından saklıdır ve tutulur. Yukarıdakilerin geneliliğini sınırlamadan, (ve herhangi bir üçüncü tarafa izin vermemeyi) kabul ediyorsunuz: (i) Hizmeti bu Şartların kapsamının dışında bir alt lisans verme, dağıtma veya kullanma; (ii) Hizmeti veya bununla ilgili herhangi bir belgeyi kopyalama, değiştirme, çoğaltma, uyarlama, çevirme veya başka bir şekilde türev çalışmalar oluşturma; (iii) Hizmetin kaynak kodunu veya herhangi bir kısmını bulmak için mühendislik tersine çevirme, decompile etme, disassemble etme veya başka bir şekilde deneme yapma, yalnızca bulunduğunuz yargı alanında yürürlükte olan kanun tarafından açıkça izin verildiği durumlar hariç; (iv) Lisans'a, hizmete veya herhangi bir kısmına ilişkin hakları kiralamak, leasing vermek, lisanslamak, satmak, atamak veya başka bir şekilde devretmek; (v) Accessiblee'nin açık yazılı rızası olmadan hizmetle ilişkilendirilmiş ticari markaları, ticaret adları, hizmet markaları, logoları, alan adları ve diğer ayırt edici marka özelliklerini veya herhangi bir telif hakkını veya diğer mülkiyet haklarını herhangi bir amaç için kullanmak; veya (vi) Hizmetin işleyişine müdahale etmeye veya müdahale etmeye çalışan herhangi bir cihaz, yazılım veya düzeni kullanmak, göndermek veya tanıtmak.

Accessiblee Hizmeti

Accessiblee, Ürünlerinin lisans sahibinin web sitesini WCAG 2.1 seviyesi AA başarı kriterleriyle (the "WCAG Standartları") uyumlu hale getirmek için ticari çabalar sarf eder.

Ücretsiz-Erişilebilirlik Aracı, lisans sahibinin web sitesine yerleştirildiğinde, lisans sahibinin web sitesi, kullanıcının erişilebilirlik işlevlerini manuel olarak etkinleştirdiği zaman, bazı kullanıcılar için daha erişilebilir hale gelmesini sağlayacak kullanıcı tetikli erişilebilirlik geliştirmeleri sunar.

AI-Erişilebilirlik Aracı, lisans sahibinin web sitesine yerleştirildiğinde, lisans sahibinin web sitesi, WCAG Standartları hükümlerine uygun olarak önemli ölçüde daha erişilebilir hale gelir, burada lisans sahibinin web sitesi yöneticisi(leri), geliştirici(leri) ve/veya son kullanıcılardan çok az veya hiç müdahale gerekmez.

Tarayıcının, uygulanabilir taranan ve izlenen lisans sahibinin web sitesi ile ilgili ihlal raporları ve düzeltme talimatları, lisans sahibi web sitesi yöneticileri veya geliştiricileri tarafından takip edilip uygulandığında, bu tür bir lisans sahibinin web sitesi WCAG Standartları hükümlerine uygun olarak önemli ölçüde daha erişilebilir hale gelir. Yukarıdakileri sınırlamadan ve şüpheleri gidermek için, bu, Tarayıcının kapsamı içindeki tüm kodu (HTML) ve lisans sahibi web sitesi üzerinde sunulan PDF, Audio, Video vb. gibi HTML dışı öğeleri kapsamaz.

Eğer Bize WCAG Standartlarından herhangi bir hata veya sapma hakkında yazılı bir bildirimde bulunursanız, bu tür bir hatayı veya sapmayı onarmanızda size yardımcı olabiliriz (the "Profesyonel Hizmetler"). Bir ihlalle ilgili bu tür bir bildirim mümkün olduğunca detaylı ve belirgin olmalı ve erişilebilir olmayan lisans sahibinin web sitesinin tam olarak hangi bileşenine atıfta bulunmalıdır. Yukarıdakileri sınırlamadan ve her türlü şüpheden kaçınmak için, makul ticari çabalar sarf etmeyi taahhüt ederiz (a) size Profesyonel Hizmetler sunmak; (b) Lisans sahibi web sitelerinin nasıl uyumlu hale getirileceğine dair size önerilerde bulunmak; ve (c) Ürünlerimizin teknik yetenekleri kapsamındaki bu tür ihlalleri ele almak ve gidermek için, ancak her durumda, talimatlarımızın uygulanması konusunda tek sorumluluk sizin olacaktır.

Accessiblee Destek

Size normal iş saatleri içinde ve e-posta, sohbet ve video konferans aracılığıyla Ürünlerin işletilmesinde teknik destek ve yardım sağlayacağız. Bu tür hizmetler, destek ücretlerinin zamanında ödenmesi koşuluyla ve makul ticari çabalar temelinde, aralarında teknik sorunun bize bildirilen ciddiyet seviyesine bağlı olarak, sağlanacaktır.

Davranış Kuralları

Web sitesi üzerinde mümkün olduğunca doğru ve güncel bilgiler sunmaya çalışıyoruz.

Hizmeti, herhangi bir içerikle bağlantılı olarak kullanamazsınız ki bu içerik yasa dışı olabilir (herhangi bir uygulanabilir yargı bölgesinde) veya herhangi bir telif hakkı, patent, ticari marka, hizmet markası, ticari sır, ahlaki hak veya Accessiblee'nin veya başka bir üçüncü tarafın diğer fikri mülkiyet veya mülkiyet haklarının ihlalini teşvik edebilir. Accessiblee veya bir kişi hakkında onların rızası olmadan yasadışı veya iftira niteliğinde bilgiler yayınlamak için hizmeti kullanamazsınız, bu bilgiler taciz edici olabilir veya bilinçli olarak duygusal stres yaratır. Hizmeti spam mesajları göndermek için kullanamazsınız, bu mesajlar sınırlama olmaksızın ticari reklam veya toplu e-postaları içerebilir. Bir suç teşkil eden bir ihlal durumunda uygun kolluk kuvvetleri departmanını bilgilendirme hakkımız saklıdır. Yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen yasaklı kullanımlar, yanlış ve uygunsuz davranışlar hakkında yönergeler olarak düşünülmelidir ve tükenmiş bir liste olarak yorumlanmamalıdır. Genel olarak, bu Şartlarda açıkça belirtilmemiş olsa bile, yasa, yönetmelik veya İnternet topluluğunun kabul edilmiş normlarını ihlal eden davranışlar yasaktır. Ticari çıkarlarımızı, itibarımızı ve iyi niyetimizi zarar verecek faaliyetleri yasaklama hakkını her zaman saklı tutarız.

Web sitesine kayıt yaptırarak veya Ürünleri kullanarak, posta listemize eklenmeyi ve Accessiblee'nin işlem e-postalarını, güncellemelerini, bültenlerini ve diğer promosyon veya reklam içeriklerini almayı kabul edersiniz. Ayrıca kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizin yanı sıra kişisel olmayan bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine rıza gösterirsiniz. Bu tür bilgileri ve Kayıt Verilerini, Gizlilik Politikamıza (https://accessiblee.com/gizlilik-politikasi adresinde bulunabilir) uygun olarak saklayacağız ve kullanacağız, bu da burada atıfta bulunularak içeri alınmıştır.

Accessiblee hakkındaki malzeme niteliğindeki kamuya açık olmayan bilgilere sahipken herhangi bir Accessiblee menkul kıymetini satın alma veya satma hakkına sahip olmadığınızı kabul ve taahhüt edersiniz. Accessiblee hakkında veya başka bir şirket hakkında malzeme niteliğinde kamuya açık olmayan bilgileri kullanmanız Accessiblee politikalarına aykırıdır ve yasadışıdır: (a) Kendinize kar sağlamak; veya (b) Bu bilgilere dayanarak bir yatırım kararı alabilecek diğer kişilere doğrudan veya dolaylı olarak "bahşiş" vermek.

Ödemeler

Bu Şartlar ve hizmet için yapılan satın alma siparişi veya ödeme kaydı ve Siz ve Biz arasında yapılan tüm işlemler (toplu olarak "PO") Hizmeti kullanma Lisansını, Hizmete eşlik eden yazılı ve/veya elektronik kullanıcı belgelerini ve/veya bakımı, desteği veya diğer hizmetleri kapsayan tam ve bağlayıcı anlaşma olacaktır ve gerçekleştirildiğinde yürürlüğe girecektir. PO'nun şartları ile bu Şartlar arasında herhangi bir çelişki veya çatışma durumunda, PO geçerli olacaktır.

Aksi belirtilmedikçe, tüm ücretler ABD Doları olarak belirtilmiştir. Herhangi bir kalan bakiye, bu Şartların sona ermesi üzerine hemen vadesi gelmiş ve ödenmesi gereken hale gelir ve tarafımızdan yapılan herhangi bir tahsilat masrafı (avukat ücretleri dahil) borç miktarına dahil edilir ve sizinle ilişkili olan geçerli faturalandırma mekanizmasına yansıtılabilir. Aksi belirtilmedikçe, PO'da aksi belirtilmedikçe, burada ödenecek olan tüm ücretler peşin ödenmelidir. Aksi belirtilmedikçe, PO'da aksi belirtilmedikçe, burada ödenecek olan tüm ücretler, yerel, eyalet veya federal satış, kullanım, tüketim, kişisel mülkiyet, KDV veya diğer benzer vergi veya görevleri, sınırlama olmaksızın, herhangi bir kesinti vergisini içermez ve bu tür vergiler, yasal olarak uygulanabilir olduğu ölçüde, tarafınızdan karşılanmalı ve ödenmelidir. Burada ödenmesi gereken ücretlerin ödemesinde herhangi bir gecikme, aşağıdakilerden hangisi daha düşükse o oranda faiz taşır: (i) aylık %1.5; veya (ii) geçerli yasalar altında izin verilen en yüksek oran.

İade Politikası

Hizmetten memnun kalmamanız durumunda, Hizmete aboneliğin başlangıç tarihinden itibaren 14 gün içinde aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. İptal talebiniz destek@accessiblee.com adresine gönderilmeli ve tam adınızı, hizmet iptalinin talep edildiği alan adını, PO'nun bir kopyasını, makbuz veya ödeme onayını içermelidir. Accessiblee, geçerli yasanın izin verdiği ölçüde sizden bir iptal ücreti alabilir. Yukarıda belirtilen 14 günlük süre sonrasında, iptal talebi yerine iade hakkınız olmayacaktır.

Fikri Mülkiyet
Hizmetin özgün içeriği, özellikleri ve işlevselliği, Accessiblee ve lisans verenlerinin özel mülkiyeti olmaya devam edecektir. Hizmet, telif hakkı, ticari marka ve diğer geçerli yasalarla korunmaktadır. Ticari markalarımız, içeriklerimiz, tasarımlarımız ve hizmet markalarımız, Accessiblee'nin önceden yazılı izni olmadan herhangi bir ürün veya hizmetle bağlantılı olarak kullanılamaz.

Bazı Ürünlerin AI tabanlı olduğunu ve lisans sahibinin web sitesine ait verilerin AI modellerini, ML modellerini veya diğer algoritma değişikliklerini eğitmek için kullanılabileceğini biliyorsunuz. Hizmetin bu tür AI bileşenlerini ve bu bileşenlerin eğitim modellerini içerdiğini kabul edersiniz. Bununla sınırlı olmamak üzere, hizmet, eğitim süreci sırasında revize edilebilecek algoritmaları, eğitim verilerini, eğitim talimatlarını içerir ve herhangi bir üçüncü taraf veri sağlayıcısının gerekliliklerinin ihlal edilmediğinden emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

“Accessiblee” ismi ve herhangi bir ticari marka ve/veya hizmet markası veya sembolü Accessiblee'nin mülkiyetindedir. Ürünlerin kullanımı için bir lisansın satın alınması, herhangi bir ticari marka, telif hakkı veya hizmet sembolünü bu Şartlarda açıkça belirtilen herhangi bir amaç dışında kullanmanıza izin vermez.

Herhangi bir fikir, istek, geri bildirim, tavsiye, hata ve hata raporu, yorum, ek özellikler ve diğer talepler veya öneriler (topluca "Fikirler") hizmet ile ilgili olarak Bize sağlayabileceğiniz, Bizim mülkiyetimizde olacaktır. Bu tür Fikirlerdeki herhangi bir fikri mülkiyet haklarını, ücretsiz olarak Bizlere devretmeyi ve transfer etmeyi kabul edersiniz. Aynı şeyin otomatik olarak mülkiyetimiz haline geleceğini ve bu tür materyallerin ve Fikirlerin haklarını, herhangi bir telif hakkı veya diğer ödeme yapma yükümlülüğü olmaksızın ve size kredi veya bildirimde bulunma yükümlülüğü olmaksızın kullanma, sömürme, uygulama, uyarlama, geliştirme, kopyalama, çoğaltma, yayınlama, lisanslama veya devretme hakkına sahip olacağımızı kabul edersiniz. Fikirlerinizde herhangi bir fikri mülkiyet hakkını elinde tutmayı düşünüyorsanız, lütfen bunları Bize, önceden yazılı onayımız olmadan göndermeyin. Bu maddenin hükümleri, lisansın sona ermesi durumunda bile, her ne sebeple olursa olsun hizmetlerin sağlanmasının sona ermesinden bağımsız olarak uygulanmaya devam edecektir. Bu bölümün hükümleri, herhangi bir geçerli yasanın hükümleri uyarınca Bize sağlanan haklardan hiçbir şekilde türevlenmeyecek veya azaltılmayacaktır.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Hizmetimiz, Accessiblee tarafından sahip olunmayan veya kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlere (örneğin Google, Facebook, Twitter, YouTube vb.) bağlantılar içerebilir veya sizin bu tür sitelerle etkileşime girmenizi sağlayacak araçlar sunabilir.

Accessiblee, herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin veya hizmetlerinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde kontrol sahibi değildir. Ayrıca, Accessiblee'nin herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya hizmetlerinde mevcut olan içerik, mallar veya hizmetlere bağlı olarak veya bu tür web siteleri veya hizmetler aracılığıyla kullanımdan kaynaklanan veya bu tür bir kullanımla bağlantılı olduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıp için direkt veya indirekt olarak sorumlu olmayacağını kabul eder ve kabul edersiniz.

Hizmeti kullanmanın, taşıyıcınızın veri kullanımı için ücretlendirme gibi üçüncü taraf ücretlerine tabi olabileceğini kabul edersiniz ve tüm bu ücretleri ödemeyi ve tüm bu şartlara uymayı kabul edersiniz. Hizmeti kullanarak, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya üçüncü taraf hizmetlerin kullanımınızdan kaynaklanabilecek her türlü sorumluluktan Accessiblee'i açıkça muaf tutarsınız.

Üçüncü taraf web sitelerini veya hizmetlerini ziyaret ettiğinizde şartlar ve koşulları ve gizlilik politikalarını okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Sonlandırma

Herhangi bir nedenle, özellikle bu Şartları ihlal etmeniz durumunda, önceden bildirimde bulunmaksızın veya herhangi bir yükümlülük altına girmeden hizmetinizi sonlandırabiliriz. Sonlandırma üzerine, hizmeti kullanma hakkınız hemen sona erecektir. Eğer hizmeti sonlandırmak isterseniz, sadece kullanmayı bırakabilirsiniz. Bu Şartların sona ermesi veya feshi, bu Şartlar altında sürdürülmesi amaçlanan herhangi bir yükümlülüğü, PO altındaki geçerli ücretleri ödeme yükümlülüğünüzü hafifletmez. Ürünler/Hizmetler, sürenin sonunda, abonelik tarihinin sonundan 60 gün önce siz tarafından sonlandırılmadıkça otomatik olarak yenilenecektir.

Tazminat

Geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, Accessiblee, iştiraklerini ve ilgili görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını, acentelerini ve temsilcilerini ("Accessiblee'nin Tazmin Edicileri") masraflarınız karşılığında her türlü üçüncü taraf taleplerinden, eylemlerinden, işlemlerinden ve Accessiblee'nin Tazmin Edicilerine karşı açılan davalardan ve bunlardan kaynaklanan tüm ilgili yükümlülüklerden, hasarlardan, yerleşimlerden, cezalardan, para cezalarından, maliyetlerden veya giderlerden (makul avukat ücretleri ve diğer dava giderleri dahil) tazmin edecek, zararsız tutacak ve savunacaksınız. Bu, (i) bu Şartların ihlali; (ii) Hizmetin kullanımı; (iii) Hizmetle ilgili olarak geçerli yasaları, kuralları veya düzenlemeleri ihlal etme; (iv) Hizmetin herhangi bir yönü hakkında yapmış olduğunuz temsiller ve garantiler; (v) Hizmetin kullanımınızla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan herhangi bir üçüncü tarafın iddiaları; ve (vi) gizlilik yükümlülüklerinizi ihlal etmeye neden olur.

Accessiblee, bu tür bir tazminat talep edilen herhangi bir iddia, dava veya eylemden sizin yazılı bildirimde bulunacaktır. Herhangi bir iddianın savunmasında makul ölçüde gereken kadar işbirliği yapmalısınız. Accessiblee, kendi masrafına, sizin tarafınızdan tazminat konusu olan herhangi bir konunun özel savunma ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar.

Garantilerin Reddi

HİZMETİN KULLANIMI VE HİZMETE İLİŞKİN HERHANGİ BİR BAĞIMLILIĞINIZ, BUNUN YANINDA BÖYLE BİR KULLANIM VEYA BAĞIMLILIK NEDENİYLE TARAFINIZDAN ALINAN HERHANGİ BİR EYLEM, TAMAMEN KENDİ RİSKİNİZDİR. ACCESSIBLEE, HİZMETİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ, VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN ARINDIRILMIŞ OLACAĞINI GARANTİ ETMEZ. ACCESSIBLEE, HİZMETLERDE HER ZAMAN İYİLEŞTİRMELER VE/VEYA DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİR. ACCESSIBLEE, HİZMETİN UYGUNLUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, KULLANILABİLİRLİĞİ, ZAMANINDA OLMASI VE DOĞRULUĞU KONUSUNDA HİÇBİR TEMSİLCİLİK YAPMAZ. HİZMET, "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ", "TÜM KUSURLARIYLA" SUNULMAKTADIR VE ACCESSIBLEE, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, BAŞLIK VE İHLAL ETMEME HAKLARINA İLİŞKİN TÜM GARANTİLERİ, AÇIK VEYA ZIMNİ, REDDETMEKTEDİR VE SADECE LİSANS ALDIĞINIZ LİSANSA SAHİP WEB SİTENİZDE KULLANILMANIZ AMACIYLA SUNULMUŞTUR.

ACCESSIBLEE, HİZMET SAĞLAYICILARI, ACENTELERİ VE ALT YÜKLENİCİLERİ, (A) HİZMETİN GEREKSİNİMLERİNİZİ VEYA BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI; VEYA (B) HERHANGİ BİR KUSURUN DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEZ. GEÇERLİ YASA, ZIMNİ GARANTİLERİN DIŞLANMASINA İZİN VERMEYEBİLİR, BU YÜZDEN YUKARIDAKİ DIŞLAMALAR SİZE BU KONUDA UYGULANMAYABİLİR.

HİZMETİN HERHANGİ BİR BAŞARISIZLIK VEYA İCRAATSIIZLIĞI İÇİN TEK VE ÖZEL ÇARENİZ, ACCESSIBLEE'NIN HİZMETİ AYARLAMAK VEYA ONARMAK İÇİN TİCARİ OLARAK MAKUL ÇABALAR SARF ETMESİ OLACAKTIR.

ACCESSIBLEE'NİN ÖZEL SİTE DÜZELTMESİ (CSR)’NİN BELİRLİ PATERNLER KULLANARAK HTML ELEMENTLERİNİ TANIMLADIĞINI VE BU ELEMENTLERE ACCESSIBLEE'NİN ONARIMLARINI UYGULADIĞINI ANLIYOR VE KABUL EDİYORSUNUZ. BU YÜZDEN, WEB SİTENİZDE VEYA UYGULAMANIZDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPMANIZ, BU PATERNLERİ KIRABİLİR VE BU NEDENLE BU ELEMENTLERE UYGULANAN ONARIMLARI GERİ ALABİLİR. BU YÜZDEN, ACCESSIBLEE, ERIŞİLEBİLİRLİK İHLALİ İDDİASI OLAN HER TÜRLÜ EYLEM, DAVA SEBEBİ, UYUŞMAZLIK, İDDİA VEYA TALEPTEN KAYNAKLANAN ACCESSIBLEE'NİN WEB SİTESİ VEYA UYGULAMAYI DEĞİŞTİRMENİZ SONUCU ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ VE TÜM SORUMLULUK VE/VEYA YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÜSTLENMEYECEKTİR.

Sorumluluk Sınırlaması

GEÇERLİ KANUNUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA ACCESSIBLEE, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, TESADÜFİ, SONUÇTA MEYDANA GELEN, ÖRNEK TEŞKİL EDEN VEYA CEZAİ HASARLARDAN YA DA HERHANGİ BİR HASARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. BUNLAR ARASINDA FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, KULLANIM, SATIŞ, VERİ, KAR ZARARI, İŞLETME ZARARI, SÖZLEŞME KAYBI VEYA MÜŞTERİ KAYBINA İLİŞKİN ZARARLAR DAHİL OLMAK ÜZERE, ACCESSIBLEE'NİN BÖYLE HASARLARIN OLABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARILDIĞI, BİLDİĞİ VEYA BİLMESİ GEREKTİĞİ VE BİLE DOĞRUDAN HASARLARIN BİR ÇAREYİ KARŞILAMADIĞI DURUMLARDA BİLE.

Ayrıca, VERİ KAYBI, HATALAR, SİSTEM ARIZASI, AĞ VEYA SİSTEM KESİNTİLERİ, İLETİŞİM HATTI ARIZASI, DOSYA BOZULMASI VEYA HİZMET KESİNTİLERİNİN YA BİZİM YA DA ALT YÜKLENİCİLERİMİZ VE HİZMET SAĞLAYICILARIMIZIN İHMALİ SONUCU ORTAYA ÇIKTIĞI DURUMLARDA HANGİ TEORİ ÜZERİNE DAYANILIRSA DAYANILSIN HERHANGİ BİR ZARAR KONUSUNDA HİÇBİR SORUMLULUĞUMUZ OLMAZ.

ACCESSIBLEE'NİN TOPLAM BİRİKİMİ SİZİN VEYA BAŞKA BİR TARAFIN İDDİALARDAN, TALEPLERDEN VEYA EYLEMLERDEN KAYNAKLANAN KAYIP VEYA ZARARLARDAN DOĞAN SORUMLULUKLARI, BU ŞARTLARLA İLGİLİ OLARAK HER ZAMAN, SİZİN TARAFINIZDAN HİZMETLER İÇİN ÖDENEN HİZMET ÜCRETLERİYLE SINIRLI OLACAKTIR VE BU HİZMETLER, SORUMLULUK İDDİASINA İLK NEDEN OLAN DURUMLARIN ÖNCESİNDEKİ ALTI AYLIK DÖNEMDE SAĞLANMAMALIDIR VE EĞER BÖYLE BİR ÖDEME YOKSA, 100 ABD DOLARI'NA KADAR BİR TUTARA ÇIKAR.

Ayrıca, ACCESSIBLEE (A) HİZMETİN GÜNCEL BIRAKILMIŞ SÜRÜMÜNÜN KULLANIMI ÜZERİNE DAYALI HERHANGİ BİR PATENT, TİCARET SIRRI VEYA TELİF HAKKI İHLALİ İDDİASI İÇİN, EĞER BU İHLAL EN SON SÜRÜMÜN KULLANILMASIYLA ÖNLENEBİLSEYDİ, (B) HİZMETİ VEYA İNTERNETİ KULLANARAK SAKLADIĞINIZ VEYA İLETİLEN VERİLERİN VE BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ VE BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN, HERHANGİ BİR BİLGİSAYARIN "GÜVENLİ" OLARAK BELİRLENMESİYLE SAKLANAN VEYA İLETİLEN HERHANGİ BİR VERİ VEYA BİLGİ İÇİN VEYA (C) (I) HİZMETİN, ACCESSIBLEE TARAFINDAN SAĞLANMAYAN BAŞKA MALZEMELERLE BİRLİKTE KULLANILMASI ÜZERİNE DAYALI PATENT İHLALİ İDDİASI İÇİN, İHLAL ANCAK BU BİRLEŞME SONUCU ORTAYA ÇIKARDI, YA DA (II) ACCESSIBLEE DIŞINDA BİRİ TARAFINDAN HİZMETİN DEĞİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE DAYALI HERHANGİ BİR PATENT İHLALİ İDDİASI İÇİN, İHLAL ANCAK BU DEĞİŞİKLİK SONUCU ORTAYA ÇIKARDI.

Ayrıca, bize karşı şunu temsil ve taahhüt etmektesiniz: (i) Ürünlerin kullanımının, lisans sahibi web sitesi'nin WCAG Standardı altındaki tüm gerekliliklere uymaması nedeniyle Siz aleyhine doldurulacak hiçbir iddia olacağını garanti etmeyeceğini; (ii) Temsilcilerimizle herhangi bir tartışmanın hukuki bir tavsiye oluşturmayacağını; (iii) Tarayıcı raporlarının, web sitesinin erişilebilirlik çözümlerini, özelliklerini, sorunlarını veya ihlallerini tam olarak yansıtmayacağını; ve (iv) herhangi bir Profesyonel Hizmetlerin (sağlanmışsa) kendi riskinizde sağlanacağını. Yukarıdakiyle ilgili olarak bize karşı sahip olabileceğiniz herhangi bir iddiadan açıkça feragat eder ve karşılığında bize ödenen bedelin, söz konusu feragata rıza göstermeniz temelinde de hesaplandığını kabul edersiniz.

Yürürlükteki Hukuk

Bu Şartlar, çatışan hukuk hükümlerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Türkiye'deki yetkili mahkemeler, bu Şartlar ve Koşullarla ilgili olarak veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık üzerinde tek ve münhasır yetkiye sahip olacaktır.

Bu Şartların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamama eylemimiz, bu hakları feragat ettiğimiz anlamına gelmez. Bu Şartların herhangi bir hükmü bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilirse, bu Şartların geri kalan hükümleri yürürlükte kalır. Bu Şartlar, Hizmetimizle ilgili olarak Bizim aramızdaki tüm anlaşmaları oluşturur ve Bizim aramızda Hizmetle ilgili olarak daha önce var olan herhangi bir anlaşmayı yerini alır ve geçersiz kılar.

Değişiklikler
Bu Şartları, kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda değiştirme veya yenisiyle değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Bu değişiklikler etkili olduğunda hizmetimizi kullanmaya devam ederek, değiştirilmiş şartları kabul etmiş olursunuz. Yeni şartları kabul etmiyorsanız, lütfen hizmeti kullanmayı bırakın. Bu şartlar, Şartların son güncellendiği tarihi belirtir.

Bu Şartların hükümleri ile web sitesinin diğer sayfalarında yer alan bilgiler arasında herhangi bir çelişki veya tutarsızlık olması durumunda, bu Şartların hükümleri geçerli olacaktır.

Feragat Etme; Ayrılabilirlik

Bu Şartların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamama veya tatbik etmeme hali, bu hakkı veya hükmü feragat ettiğimiz anlamına gelmez. Bu Şartların herhangi bir hükmü, herhangi bir nedenle, geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilirse, bu Şartların diğer hükümleri uygulanabilir olacak ve geçersiz veya uygulanamaz hüküm, en üst düzeyde geçerli ve uygulanabilir olacak şekilde değiştirilmiş olarak kabul edilecektir.

Yayınlar

Burada belirtilen her şeye rağmen, Accessiblee ve bağlı kuruluşlarına: (i) adınızı, logosunu ve diğer geçerli ticari markalarınızı, herhangi bir zamanda, web sitelerinde ve diğer promosyon pazarlama materyallerinde kullanma hakkı sağlarsınız; ve (ii) sizin ve bağlı kuruluşlarınızın Accessiblee hizmetlerini kullanmış olduğunu kamuya duyurma hakkı sağlarsınız.

Çeviri

Accessiblee'nin hizmetleri, farklı dil seçenekleriyle sunulmaktadır ve bunlar, orijinal dilin çevirisidir. Her türlü çeviri hizmeti, yalnızca kolaylık sağlama amacıyla sağlanır. Çevirinin doğruluğu, eksiksiz olması veya güncellenmiş olması garanti edilmez. Orijinal İngilizce metin çevirinin yürürlükteki metni olacak ve çeviri metni ile orijinal İngilizce metin arasında herhangi bir tutarsızlık olduğunda, İngilizce metin hakim olacaktır.

Destek

Daha fazla bilgi ve açıklama için lütfen destek@accessiblee.com ile iletişime geçin.