Aile Eğitim Hakları ve Mahremiyet Yasası (FERPA) Nedir?

Eğitim, toplumun en önemli yapı taşlarından biridir. Çocuklarımızın eğitimine ilişkin kararları alırken, ebeveynler olarak onların haklarını ve mahremiyetini korumak büyük önem taşır. Aile Eğitim Hakları ve Mahremiyet Yasası (FERPA), Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim alanındaki bu hakları ve mahremiyeti koruyan önemli bir yasadır. Bu yazıda, FERPA'nın ne olduğunu, neleri düzenlediğini ve hangi hakları sağladığını daha yakından inceleyeceğiz.

FERPA Nedir?

Aile Eğitim Hakları ve Mahremiyet Yasası (FERPA), 1974 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından kabul edilen bir yasadır. FERPA, öğrenci eğitim kayıtlarının gizliliğini koruma amacı taşır ve bu kayıtların doğru ve güncel olduğundan emin olmayı hedefler. FERPA, herhangi bir eğitim kurumu veya ajansı federal fon alan herhangi bir kuruluşu kapsar. Bu yasa, ilkokuldan yüksek öğretime kadar tüm eğitim seviyelerinde uygulanır.

FERPA'nın Amaçları

Öğrenci eğitim kayıtlarının gizliliğini korumak: FERPA, öğrenci eğitim kayıtlarının yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunmasını sağlar. Bu, ebeveynlerin ve öğrencilerin bu kayıtlara erişim ve kontrol hakkına sahip olduğu anlamına gelir.
Eğitim kayıtlarının doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak: FERPA, eğitim kayıtlarının doğru, eksiksiz ve güncel olduğundan emin olmayı amaçlar. Ebeveynler ve öğrenciler, bu kayıtlarda yanlış bilgilerin düzeltilmesi veya güncellenmesi için hak talep edebilirler.
Ebeveynlerin ve öğrencilerin bilgilendirilmesini sağlamak: FERPA, ebeveynlerin ve öğrencilerin eğitim kayıtlarıyla ilgili bilgilendirilmesini önemser. Eğitim kurumları, FERPA uyarınca ebeveynlere ve öğrencilere hangi bilgilerin paylaşılabileceği konusunda açık bir şekilde bilgi vermek zorundadır.

FERPA'nın Hakları

Erişim hakkı: FERPA, ebeveynlere ve öğrencilere, öğrenci eğitim kayıtlarına erişme hakkı tanır. Bu, ebeveynlerin çocuklarının eğitim kayıtlarını incelemesine, kopyalamasına veya düzeltme yapmasına olanak sağlar.
Bilgi paylaşımını kontrol etme hakkı: FERPA, ebeveynlerin ve öğrencilerin, öğrenci eğitim kayıtlarının üçüncü taraflarla paylaşılmasını kontrol etme hakkına sahip olduğunu belirtir. Eğitim kurumları, öğrenci kayıtlarını yalnızca ebeveyn veya öğrencinin izniyle paylaşabilir.
Yanlış bilgilerin düzeltilmesi hakkı: FERPA, ebeveynlere ve öğrencilere, öğrenci eğitim kayıtlarındaki yanlış bilgilerin düzeltilmesi veya güncellenmesi hakkı verir. Ebeveynler veya öğrenciler, eğitim kurumuna bu konuda talepte bulunabilirler.

FERPA ve Teknoloji

Günümüzde, teknolojinin eğitimdeki rolü giderek artmaktadır. Öğrenci eğitim kayıtlarının dijital ortamlarda saklanması ve iletilmesi, FERPA'nın nasıl uygulandığı konusunda yeni sorular ortaya çıkarmaktadır. FERPA, öğrenci verilerinin güvenliğini sağlama ve yetkisiz erişimi engelleme amacıyla teknolojik güvenlik önlemlerini de kapsamaktadır.

Aile Eğitim Hakları ve Mahremiyet Yasası (FERPA), eğitim alanında önemli bir koruma sağlayan bir yasadır. FERPA, öğrenci eğitim kayıtlarının gizliliğini korumak, bilgi paylaşımını kontrol etmek ve ebeveynlerin ve öğrencilerin bilgilendirilmesini sağlamak gibi hakları destekler. Bu yasa, ebeveynlerin ve öğrencilerin eğitim sürecinde daha aktif bir rol oynamalarını ve kayıtlarının doğruluğunu sağlamalarını amaçlar. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, FERPA'nın uygulanması da dijital ortamları da kapsayacak şekilde güncellenmektedir.

Accessiblee Erişilebilirlik Aracı'nın FERPA düzenlemeleriyle uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Bize Ulaşın.